Reglament III FenexyRace Vilanova

ARTICLE 1. ORGANITZACIÓ.

La Fundació Fenexy organitza, amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova, la 3a FENEXY RACE VILANOVA, que se celebrarà el dia 29 de novembre de 2014 pels carrers de Vilanova i la Geltrú. És una cursa solidària, ja que els beneficis obtinguts es destinaran a ajudar a la Fundació Fenexy per promoure la recerca per a la cura de les lesions medul·lars.

ARTICLE 2. PARTICIPACIÓ.

La cursa és oberta a tothom, sense distinció d’edat, nacionalitat o sexe, sempre que estiguin correctament inscrits, tant en temps com en forma. Els menors d'edat hauran de presentar una autorització signada pels pares o tutors legals. Les persones que participin en cadira de rodes hauran d'escriure un correu electrònic a l'adreça race.vilanova@fenexy.org almenys una setmana abans de l'esdeveniment. Hauran de reflectir en el correu electrònic les seves dades personals completes i telèfon de contacte.

ARTICLE 3. DISTÀNCIA.

La prova es disputarà sobre un recorregut de 5 quilòmetres, totalment urbà. La cursa de 10 quilòmetres es farà donant dues voltes completes al circuit. La sortida i arribada estaran localitzades davant del Club Nàutic de Vilanova, a l’Escullera de Ponent.

ARTICLE 4. HORARI.

La sortida de la prova de 5 quilòmetres es durà a terme el 29 de novembre a les 18:30h. El temps màxim per completar la prova serà de 55 minuts. La sortida de la prova de 10 quilòmetres es farà a les 19:30h i el lliurament de premis de la cursa de 10 quilòmetres es farà a les 20:15h. El temps màxim per completar la prova serà d’una hora i mitja. La sortida per a participants en cadira de rodes es donarà entre 1 i 3 minuts abans de la de la resta. L'Organització es reserva el dret a canviar la data, el recorregut o a cancel·lar l'esdeveniment per inclemències meteorològiques extremes, sense que existeixi dret a reclamar cap compensació per part dels inscrits.

ARTICLE 5. CATEGORIES.

S'estableixen les següents categories Júnior: Nascuts entre el 1990 i 2006 Sènior: 1980-1989 Veterà: 1965 - 1979 Màster: Nascuts fins el 1964 L'Organització podrà sol·licitar la documentació on consti l'edat dels participants. El participant, en cas de negar-se a lliurar els documents que ho acreditin, podrà ser desqualificat.

ARTICLE 6. INSCRIPCIONS.

INSCIPCIONS ONLINE

Tancament d'inscripcions: Divendres 21 de novembre a les 23:59h. L'Organització es reserva el dret de tancar o ampliar el termini d’aquesta data si raons organitzatives així ho requerissin. EL PREU DE LA INSCRIPCIÓ és de 8€ (10€ si no es disposa de xip propi) per a la prova de 5 quilòmetres i de 13€ (15€ si no es disposa de xip propi) per a la prova de 10 quilòmetres. Una inscripció només és vàlida quan el participant emplena els camps i efectua el pagament a través de la pàgina web. L'Organització no es fa responsable de qualsevol problema tècnic, de connexió, de transmissió de dades o qualsevol altre error o disfunció que eviti la correcta recepció del formulari omplert o del justificant de pagament de la quota d'inscripció. La persona inscrita haurà de presentar el seu DNI, en el moment de retirar el seu dorsal, xip i bossa del corredor. Les inscripcions que tinguin incomplet el camp “Sexe” o “Data de Naixement” o que hagin triat l’opció de córrer sense xip no optaran a premis per categories. La inscripció a la cursa és personal i intransferible. No s'admetran devolucions, en cap cas, de l'import de la inscripció.


DORSALS PARTICIPATIUS

Per a les persones que no s’han inscrit dins del període d’inscripcions online, la Fundació Fenexy els dóna l’opció de córrer la cursa, adquirint un dorsal participatiu el mateix dia de la cursa, en l’horari establert pel lliurament de dorsals (fins a la fi d’existències de dorsals). S’estableix un PREU UNITARI de 15€ tant per la cursa de 5Km com la de 10Km i el pagament s’haurà de realitzar en efectiu. Els serveis per als corredors seran els mateixos que per la resta de corredors, excepte que NO tindran opció a lloguer de xip (si es disposa de xip groc, ho haureu de comunicar amb la màxima antelació possible a l’organització). L'Organització es reserva el dret a rebutjar qualsevol inscripció que no accepti els Termes i Condicions de l'esdeveniment que queden exposats en el reglament.

ARTICLE 7. EL XIP DE CRONOMETRATGE.

El cronometratge es farà amb la empresa ChampionChip. La recollida de Xip de lloguer (per a aquells corredors que no disposin de xip groc ChampionChip) es realitzarà el mateix dia de la cursa, juntament amb el dorsal. És obligatori retornar el xip de cronometratge després de finalitzar la cursa. L'atleta és responsable del seu xip, en cas de pèrdua o extraviament haurà de fer les gestions necessàries per retornar el xip a l’Organització o, en cas de no ser-li possible, pagar un import de 10 euros a l’Organització. Si algun participant vol córrer en ambdós circuits, de 5KM i 10 KM, haurà d’utilitzar dos xips diferents per a cada recorregut. L'ús incorrecte del xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de prova. El temps de cursa només serà registrat si el participant porta posat correctament el seu xip personal, assignat durant la recollida de samarretes.

ARTICLE 8. ASSISTÈNCIA MÈDICA.

L’Organització comptarà amb un servei mèdic especialitzat per a tots els participants.


Aquesta atendrà qualsevol urgència que pugui ocórrer. No obstant l'organització no és fa responsable de qualsevol problema de salut que pugui derivar-se de la participació a la cursa.

ARTICLE 9. CLASSIFICACIONS.

Per a la confecció de les classificacions es tindrà en compte el temps net o real. Per optar a trofeus segons les categories del present reglament, es tindrà en compte el temps oficial (el computat des que es dóna la sortida fins que el corredor passa per meta), única dada vàlida a l'hora d'optar a premis. Les classificacions oficials es publicaran a la pàgina web de la cursa www.fenexyrace.org a partir del dia 30 de novembre i podran ser consultades el mateix dia a la web de www.championchip.cat.

ARTICLE 10. DESQUALIFICACIONS.

El servei mèdic de la competició i els organitzadors estan facultats per retirar durant la prova: 1. A qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic. 2. A tot atleta que no realitzi el recorregut complet. 3. A tot atleta que no tingui dorsal o no el porti visible. 4. A l'atleta que manipuli la publicitat del dorsal. 5. A l'atleta que manifesti un comportament no esportiu.

ARTICLE 11. VEHICLES.

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l'Organització. Queda totalment prohibit seguir als corredors amb cotxe, moto, bicicleta o patins. Tampoc està permès córrer portant cotxes o cadires de nen ni amb animals.

ARTICLE 12. RESPONSABILITAT.

La participació en l'esdeveniment està sota la responsabilitat i risc dels participants. El participant, en el moment de la seva inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a l'esdeveniment.

ARTICLE 13. ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS.

L'Organització contractarà una assegurança d'accidents esportius per a tots els participants en la carrera, així com una assegurança de Responsabilitat Civil, que seran incloses en el preu de la inscripció.

ARTICLE 14. ACCEPTACIÓ.

Tots els participants, pel fet d'inscriure's, accepten el present reglament. La inscripció implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s'exposa: Renuncio a tota acció legal, que pogués derivar-se de la participació en l'esdeveniment. Autoritzo als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la meva participació en el mateix mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense dret per la meva banda a rebre cap compensació econòmica. La inscripció a la cursa és personal i intransferible. No s'admetran devolucions, sota cap causa, de l'import de la inscripció. L'Organització no assumirà cap responsabilitat si l'esdeveniment se suspèn o ajorna per raons de força major.

ARTICLE 15. PRIVADESA.

Les dades personals dels inscrits seran incorporades a un fitxer propietat de la Fundació Fenexy amb la finalitat de cursar la sol·licitud d'inscripció, gestionar classificacions i resultats i enviar publicitat i informació sobre la Fundació Fenexy.

ARTICLE 16. DRETS DELS PARTICIPANTS.

El cànon d'inscripció a la cursa dóna dret a: 1. Una plaça per participar a la Cursa Fenexy Race Vilanova. 2. Servei de vestidors, guarda-roba i massatges en funció de disponibilitat. 3. Hidratació a la sortida i arribada. 4. Assegurança d'accidents esportiva. 5. Cronometratge ChampionChip i inclusió en els resultats de la competició. 6. Els descomptes en comerços i serveis que ofereixi l’Organització a la web www.fenexyrace.com Tots aquests drets només tindran validesa en els terminis i llocs que defineixi i comuniqui l'Organització.

ARTICLE 17. PREMIS.

Seran premiats els 3 primers de la cursa (homes/dones) i el primer de cada categoria i sexe. Premis no acumulatius.

CONDICIONS DE PRIVACITAT

Les teves dades personals passaran a formar part d'un fitxer del qual és responsable la Fundació Fenexy amb domicili al c /Mallorca, 1, 08014 Barcelona. La finalitat del fitxer és facilitar informació sobre informació que pugui ser del teu interès. Si vols exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podràs dirigir-te a nosaltres en info@fenexy.org.

Tots els qui us heu inscrit per tenir un DORSAL PARTICIPATIU heu de recollir-lo Dissabte davant de la sortida entre 12h i 18h.
Les bosses del corredor les podeu recollir Dissabte 30 als taulells de lliuraments de dorsals de 12h. a 18h.

Vilanova i la Geltrú

-Paseig Marítim Ribes Roges-

29 - 11 - 2014

a les 18:30 h

  • 00
  • 00
  • 00
  • 00
  • Dies
  • Hores
  • Minuts
  • Segons

CURSA A FAVOR DE LA CURA DE LES LESIONS MEDUL·LARS

El 100% de les inscripcions es destinen a la Fundació Fenexy

OBJECTIUS DE FENEXY:

Promoure la investigació en la reparació de la medul·la espinal.

Informar a la societat dels avenços de la comunitat científica.

Fomentar la participació ciutadana en accions socials.

Inscripcions tancades

T'esperem a la propera cursa Fenexy Race!

Encara pots participar a la cursa comprant un dorsal participatiu el mateix dia i lloc de la cursa.

Gràcies i fins la propera!